Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO – strona promyki-pniewy.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z siedzibą w Pniewach, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1; e-mail: iod@urszulanki.pl
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej i technicznej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.
  4. Państwo mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług naszej strony internetowej.

Państwo dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Pobieranie danych osobowych przy każdorazowym wywołaniu naszej strony internetowej

Odwiedzanie naszej strony i korzystanie z jej usług jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwo zgody na pozyskanie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych.

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko na tyle, o ile jest to potrzebne do funkcjonowania danej usługi naszej strony internetowej.

Przy każdym ładowaniu naszej strony internetowej jej system połączony z usługą Google Analytics automatycznie pobiera dane systemu czy urządzenia wywołującego i zapisuje je w protokołach:

  1. utworzony z IP urządzenia domyślny ID Google Analytics
  2. język, kraj, miejscowość użytkownika
  3. dane systemowe urządzenia użytkownika – przeglądarka, system operacyjny, dostawca usług
  4. dla ruchu mobilnego – system operacyjny, dostawca usług, rozdzielczość ekranu.

Dane są przechowywane 26 miesięcy i potem automatycznie usuwane.

 

Korzystanie z ciasteczek (cookies)

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych ciasteczek. To są małe pliki tekstowe, które przy wywołaniu strony internetowej zapisują się tymczasowo na twardym dysku urządzenia użytkownika. Te ciasteczka zawierają typowy ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony.

Zawartość plików “cookies” jednak nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Korzystanie z naszej strony internetowej i jej usług jest możliwe również bez ciasteczek. Większość przeglądarek tak jest ustawiona, że automatycznie akceptuje ciasteczka. Użytkownik może jednak deaktywować zapisywanie ciasteczek lub tak ustawić przeglądarkę, że zostaje powiadomiony, gdy ciasteczka są przekazane. Użytkownik może zatem sam zdecydować, czy akceptuje ciasteczka, czy nie. Już zapisane ciasteczka użytkownik może w każdej chwili usunąć.

 

Tak można ustawić ciasteczka w różnych przeglądarkach:

Ustawienie ciasteczek w przeglądarce Internet Explorer – link do www https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9

Ustawienie ciasteczek w przeglądarce Firefox – link do www https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Ustawienie ciasteczek w Google Chrome – link do www https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Pożyteczne informacje o ciasteczkach na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

Państwo mają prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Promyki Słoneczne
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą
lub umieszczone są na podstawie prawa.